Ungdomsmidler 2019 - søknadsfrist 30.august

Ungdomsmidler 2019 - søknadsfrist 30.august

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal fordele 100.000 kroner til prosjekter og aktiviteter for ungdom. Det er spesielt tiltak som bidrar til økt samfunnsengasjement blant ungdom i Rogaland som kan få støtte. 

Andre stikkord er:

  • opplæring
  • ungdom og jordbruk
  • kultur og idrett

Prosjektene og aktivitetene må være for ungdom i 10. klasse og opp til 20 år, og minst tre kommuner må være med. Midlene må brukes innen utgangen av november.

Ingenting er for stort eller smått – søk i vei!

Søknaden må inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig for prosjektet eller tiltaket, en god beskrivelse og budsjett.

Send søknad til vera.britt.sommer@rogfk.no

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson