Dette skjer i veke 23

Dette skjer i veke 23

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal lede møtet i fylkesutvalet, opne Grøn sykkelrute "Texaslunden" og delta på fleire andre møter i regionen.

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 3. juni
Interne møte
Kl 12.30  Toppledermøte med fylkesmannen, fylkeshuset
Kl 14.30  Signering kontrakt med Rygg Maskin for oppdrag på Mosterøy
Kl 16.00  Opning Grøn sykkelrute, Texaslunden

Tysdag 4. juni
Kl 08.00  AU-møte Vestlandsrådet, Skype
Kl 11.30  Møte i fylkesutvalet, fylkeshuset
Kl 16.30  Helsing til leiarmøtet i tannhelse, Kompetansesenteret i Hillevåg
Kl 18.00  Folkemøte i regi av FFO, Scandic Stavanger City

Onsdag 5. juni
Kl 08.00  Styremøte Validé, Ipark

Torsdag 6. juni
Kl 08.00  Møte i Jernbaneforum Sør, Grand Hotel, Oslo 

Fredag 7. juni
Kl 10.00  Haugalandspakken, Haugesund
Kl 13.00  Styringsgruppemøte Sykkelbyen Haugesund og Karmøy, Haugesund

Politiske møter

Tysdag 4. juni
Kl 11.30   Fylkesutvalet, fylkeshuset FU-salen

Viktig sak til behandling

Fyrste del av Regionalplan Jæren 2050 er nå klar til politisk behandling i fylkesutvalet 4. juni og fylkestinget 11. juni.

Les mer om  Regionalplan Jæren 2050

Arrangement

Onsdag 5. juni - torsdag 6. juni

 Heiplansamlinga med hovudtema "livskraftige bygder no og i framtida".

Heiplansamlinga er den årlege politiske, faglege og sosiale møteplassen for alle som er opptatt av å bruk, vern og verdiskaping i og rundt heiane.

Del denne artikkelen på: