PC-ordningen

PC-ordningen for skoleåret 2018-19 starter opp mandag 18. juni og avsluttes 30. november (kun Vg1).

Alle søkere vil få en SMS med link til mer informasjon om ordningen. Dette skjer også 18. juni.

Elever i spesialundervisning får tilbud om å kjøpe iPad. 

Les mer om PC-ordningen for skoleåret 2018-19 .

Hvilken modell skal du velge? Ulike utdanningsprogram bruker ulik programvare. Du må derfor sjekke  nettsiden til skolen du skal begynne på for å se om de har spesielle anbefalinger.

Men - du kan uansett bruke grunnmodell Windows på alle utdanningsprogram og alle skoler. 

Kontaktperson