Klageplakat

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Privatister: Se informasjon om klagemulighetene dine på disse sidene.

 Last ned Klageplakaten i PDF.

 Last ned veiledning til skolene i PDF.

 Last ned flytskjema for klagebehandling i PDF.

Hva kan du klage på:

● Muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen uten dokumentasjon/produkt

Du har rett til å få begrunnelse for karakteren. Men du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold, vil eksamenen din bli annullert. Du kan da velge mellom å ta ny eksamen eller beholde standpunktkarakteren din. Dersom du velger å ta ny eksamen og faget er et trekkfag, skal det trekkes fag på nytt.

● Skriftlig eksamen

Du kan klage på eksamenskarakteren. Du har rett til å gjøre deg kjent med ditt eget svar, og du kan også kreve å få lagt fram evt. retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen. Søk gjerne råd hos faglærer hvis du vil klage.  Ved en ny vurdering i klagenemd kan du gå opp eller ned i karakter eller bli stående på samme karakter.

● Praktisk eksamen med dokumentasjon/produkt

Du kan klage på karakteren etter samme regler som ved skriftlig eksamen hvis det foreligger dokumentasjon/produkt som kan vurderes av en klagenemnd. 

● Standpunktkarakterer og manglende standpunktkarakterer i fag

Du har rett til å få begrunnelse for standpunkt-karakteren/manglende karakter før du klager. Du kan klage dersom du mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-3, 3-16, 13-17 og 3-18). Ved medhold skal karakteren vurderes på ny. Rektor setter da den endelige karakter.

● Standpunktkarakter i orden og i atferd

Standpunktkarakter i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad du har fulgt skolens reglement. (Jf. forskrift til opplæringslova § 3-5.)  Klagenemnda avgjør om klagen skal føre til at karakteren blir endret opp eller ned.

Varsel og mulighet for dokumentasjon

Du skal ha mottatt varsel både ved fare for nedsatt karakter i orden eller i atferd og fare for IV (ikke vurderingsgrunnlag) i fag. Før vedtak om IV som skyldes overskredet fraværsgrense skal du ha blitt gitt anledning til å framlegge dokumentasjon for ditt fravær.

Hvordan klager du:

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget for standpunktkarakter eller om du skal klage på skriftlig eksamen, bør du først ta kontakt med faglærer.  (Se ovenfor.)

Begrunnelse

Det er viktig med en god begrunnelse. Det må gå tydelig fram hva du klager på. Klagen bør være saklig, relevant og opplysende.

Klageskjema

Skjema for hver av klagetypene lastes ned fra RFKs nettside.  Det fylles ut på datamaskin, signeres og leveres på skolen.

Klagefrist og hurtigklagefrist*

Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelsen. Men for Vg3 studieforberedendeog for påbygg til generell studiekompetanse er det hurtigklagefrist: For at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier må du levere klagen til skolen innen fristen skolen setter.

Kontradiksjon

Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken innen 17. juni**. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonen må leveres til skolen innen 4 dager, men for hurtigklagebehandling er det kortere frist: 21. juni kl 09:00.

Nyttige kilder:

Forskrift til opplæringslova kap. 3 Vurdering og kap. 5 Klage på vurdering,

Flytskjema for klagebehandling,

Utdanningsdirektoratets veileder “Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag” og

Rundskriv Individuell vurdering Udir-05-2016

 

*For klage på sentral sensur se Udir.no/Eksamen

** Du får dette raskest hvis du har digital postkasse.

Del denne artikkelen på:

Skjema i forbindelse med klage på karakterer.

Les mer >