Heistur med fylkesordførerkandidater

Bilde av åtte fylkesordførerkandidater

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september.  Vi har utfordret åtte fylkesordførerkandidater: Forklar hvorfor du bør lede Rogaland i løpet av en heistur på 45 sekunder. Her kan du se alle turene.

Åtte heisturer med åtte fylkesordførerkandidater

 

  Rogaland Frps (Fremskrittspartiet) nettside

 

  Rogaland SVs (Sosialistisk venstreparti) nettside 

 

  Rogaland Venstres nettside

 

   Rogaland KrFs (Kristelig folkeparti) nettside

 

  Rogaland Høyres nettside

 

  Rogaland MDGs (Miljøpartiet de grønne) nettside

 

  Rogaland Aps (Arbeiderpartiet) nettside

 

  Rogaland Sps (Senterpartiet) nettside

 
Fram mot valget 9. september presenterer vi heisturene på  vår facebook-side. Rekkefølgen er avgjort med loddtrekning. 

Se  alle listene fra partier som stiller til fylkestingsvalget

Husk å stemme ved fylkestingsvalget - bruk både den blå og den rosa stemmeseddelen.

Del denne artikkelen på: